ZGŁOSZENIE
Zapraszamy do współpracy kina i domy kultury, które chciałyby wziąć udział w jubileuszowej, 20. edycji „Polskiego Kina Młodego Widza”