KONKURS
W dniu 13 grudnia 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie przy ul. Pańskiej 85 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

  1. Małgorzata Bosek-Serafińska – reżyserka i scenarzystka filmów animowanych, plastyczka, właścicielka Serafiński Studio,
  2. Marianna Oklejak – ilustratorka, twórczyni książek dla dzieci,
  3. Magdalena Nieć – aktorka, reżyserka,
  4. Michał Dziedzic – starszy specjalista ds. public relations UNICEF Polska.

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w celu wyłonienia laureatów konkursu.
Na konkurs wpłynęły 92 prace. 23 prace nie spełniały wymogów regulaminowych. Do udziału w konkursie zakwalifikowano do oceny przez komisję konkursową 69 prac.
Przy ocenie zakwalifikowanych do konkursu prac członkowie komisji konkursowej kierowali się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne (takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), stopień trudności wykonania.

Ze względu na wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce – Szymon Strajt (7 lat)


II miejsce – Ewa Dziedzic (11 lat)


III miejsce – Ignacy Rogoz (7 lat)


Wyróżnienie: Kornelia Wasilewska (7 lat)


Wyróżnienie: Konrad Krzych (10 lat)


Wyróżnienie: Agnieszka Drzazga (6 lat)