KONKURS
W ramach programu „Polskie Kino Młodego Widza” Stowarzyszenie Filmowców Polskich po raz drugi organizuje konkurs plastyczny na projekt plakatu filmowego do ekranizacji ulubionej książki.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 5 do 12 lat i ma charakter ogólnopolski.

Zadaniem konkursu jest projekt plakatu filmowego do ekranizacji ulubionej książki. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem dowolnych materiałów, przy czym do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

Nabór prac rozpoczyna się 18 września 2023 r. i trwa do 27 listopada 2023 r.

Prace można złożyć:


SFP przyzna trzy nagrody za trzy pierwsze miejsca.

W jury zasiądą:


Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do 15 grudnia 2023 r. Szczegółowy regulamin konkursu, karta konkursowa i oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu są dostępne poniżej: